(0)
 • Author: admin
 • Created: 02/06/2022 15:08
 • Updated: 13/06/2022 14:29
Categories:

Copy the following HTML iframe code to your website:

 • Distance Instructions
Label
 • Distància 5 km
 • Durada 1 h 16 min
 • Velocitat 3.9 km/h
 • Altitud mín. 0 m
 • Altitud màx. 0 m
 • Ascens 230 m
 • Descens 221 m

1. Tina de Sant Andreu de Llanars

Altitud: 0 m
Address: 2236+3C Prats de Lluçanès, España

Ja només iniciar el camí i per aquelles casualitats de la vida, fa menys d'un mes que vam descobrir-la. Suposem que talladors i propietaris de la finca ja li saben. Poques dades en podem donar més que és una tina circular excavada a la roca, aparentment, pel seu enclavament, sembla que força profunda. És coberta de vegetació i amb traces d'haver-hi arrelat un pi recentment tallat a l'interior de la tina.

2. Tina del camp de l'Esquerda

Altitud: 0 m
Address: X2W4+XR Prats de Lluçanès, España

És una tina de glans circular excavada a la roca natural, situada a l’extrem d’un planell rocós. La tina, que es troba parcialment plena de brossa i terra, conserva una profunditat vista de 1,10 metres i un diàmetre d’uns 2,00 metres. També conserva una entrada circular excavada a la roca que correspon a l’accés a la tina, i quatre forats circulars d’uns 20 centímetres al voltant del pou que corresponien als encaixos dels pilons que sostenien la coberta, generalment feta de branques i terra a sobre. La part lateral, la roca en què es troba excavada la tina, fa uns tres metres d’alçada i fonts orals expliquen que hi havia un forat per on es buidava d’aigua el pou i quedava taponat amb una boixa quan es volia conservar plena d’aigua i glans.

3. Tina de l'horta del Soler de N'Hug

Altitud: 0 m
Address: X2V5+87 Prats de Lluçanès, España

La tina, situada a l’extrem d’un planell rocós, té una forma allargada i està formada per un pou circular excavat a la roca natural i una ampla zona per accedir a l’interior on hi ha uns graons per baixar-hi. Actualment es troba plena de vegetació per tal de preservar accidents. El pou presenta un diàmetre de 2’80 metres i una llargada total de 5’20 metres. La part lateral de la roca on es troba excavada la tina, d’uns 2’50 metres d’alçada hi ha una sortida, que servia per buidar l’aigua de la tina quan no s’havia d’utilitzar o tapar-la amb una boixa quan estava plena d’aigua i glans.

4. Tina gran de Teulats

Altitud: 0 m
Address: 2223+79 Prats de Lluçanès, España

Ja en terme municipal de Santa Maria de Merlès, la tina gran de glans de Teulats es troba situada sobre una esplanada rocosa a 2,30 metres al sud-est de la masia de Teulats. Es tracta d’una tina d’estructura circular picada a la roca mare de 2’80 metres de diàmetre interior revestida per un mur perimetral de maçoneria de pedra de 1’50 metres d’altura i 50 centímetres de gruix, i coronat per una renglera de pedres a mode de plec de llibre. La tina presenta un accés a la part est per on s’accedia a l’interior. Dia rere dia podem veure com el mur de pedra es va deteriorant.

5. Les hortes de Teulats

Altitud: 0 m
Address: 2222+MH, 08517 Prats de Lluçanès, Barcelona, España

Només de reiniciar el camí, a la nostra esquerra, podrem veure algun mur de pedra que sobressut d'entre els esbarcers. L'horta éstà estructurada en diferents nivells i conduccions de pedra per on circulava l'aigua de rec. Al fons, la balma amb el seu degotall.

6. Tina petita de Teulats

Altitud: 0 m
Address: 2223+F7 Prats de Lluçanès, España

Tina petita de Teulats Es troba situada sobre una esplanada rocosa a 175 metres al sud-est de la masia de Teulats I a uns 70 metres al nord-oest de la tina gran. Es tracta d’una estructura circular picada a la roca mare de 1’65 metres de diàmetre interior. Es troba parcialment tapada, plena d’escombraries, i conserva una profunditat vista de 75 centímetres.

7. Tina de la Vila

Altitud: 0 m
Address: 2246+56 Prats de Lluçanès, España

Es tracta d’un tina de glans situada a l’extrem sud d’un serradet rocós. La tina, que es troba parcialment plena de brossa, terra i escombraries (ampolles de vidre), conserva un diàmetre de 2’20 metres, i un forat d’encaix per un piló de la coberta. La part lateral, la roca en què es troba excavada la tina, fa uns tres metres d’alçada i una part d’aquesta s’ha desprès deixant una escletxa en el contorn de la tina.